Ju-jutsu och judo

Ju-jutsu betyder ungefär ”mjuk teknik”, och är en stridskonst som ursprungligen utvecklades i det feodala Japan, för att lära samurajerna obeväpnad strid. Mot en beväpnad motståndare i rustning hjälpte det föga med slag och sparkar, och istället utvecklades tekniker för att använda motståndarens kraft mot honom själv. Därför ligger fokus på bl.a. ledlås och kast.

Ju-jutsun anses ha uppstått år 1532, under den politiskt turbulenta sengoku-perioden. Dess rötter är dock betydligt äldre än så. Dess upphovsman, militärstrategen Takenouchi Hisamori, kombinerade element från flera redan existerande japanska stridstekniker. Fokus låg redan från början på att oskadliggöra beväpnade motståndare, antingen helt utan vapen, eller endast beväpnad med en dolk eller ett liknande vapen. När många vapen förbjöds i Japan under 1600-talet utvecklades ju-jutsun ytterligare. Teknikerna för obeväpnad strid blev mer avancerade, och vad som ursprungligen varit en stridsteknik utvecklades till en sport, där olika skolor utmanade varandra på ”dueller” för att avgöra vilken som hade den bästa tekniken.

Ju-jutsu har fått många efterföljare. Kampsporter som tysk och brasiliansk ju-jutsu har hämtat mycket från det japanska originalet, och detsamma gäller den ryska kampsporten sambo. Den mest kända efterföljaren till ju-jutsu är dock judon.

Judo

Judo, vilket betyder ungefär ”den mjuka vägen”, utvecklades ur ju-jutsun av Jigoro Kano, som föddes i Mikage, en stad som numera är en del av miljonstaden Kobe, 1860. Hans uppväxt präglades av att kejsarfamiljen återtog makten i landet, flyttade huvudstaden från Kyoto till Edo (som senare bytte namn till Tokyo) och inledde en process för att utveckla landet i västlig riktning. En konsekvens av detta var att många ju-jutsuskolor stängde, eftersom man inte ansåg att det fanns någon plats för denna ålderdomliga kamsport i det moderna Japan.

Kano ville dock lära sig ju-jutsu, och lyckades till slut hitta skolor som undervisade i den mjuka tekniken. Efter att ha studerat vid flera skolor öppnade han sin egen skola i Tokyo. Han valde ett nytt namn för sin skapelse eftersom många japaner hade en negativ uppfattning om ju-jutsu, och eftersom han ville betona de filosofiska aspekterna i sporten.