Startsida

Karate

Karate är nog det första som många tänker på när de hör ordet kampsport. Samtidigt är det en kampsport som många vet mycket lite om. […]

Ju-jutsu och judo

Ju-jutsu betyder ungefär ”mjuk teknik”, och är en stridskonst som ursprungligen utvecklades i det feodala Japan, för att lära samurajerna obeväpnad strid. Mot en beväpnad […]

Budo, bujutsi och wushu

Budo är ett japanskt ord som betyder ungefär ”krigets väg”, efter orden ”bu”, krig, och ”do”, väg eller sätt. Frågan är dock om ”bu” ska förstås som krig i någorlunda modern betydelse. Det kinesiska skrivtecknet för ordet, som även är det tecken som används i japan, kan nämligen betyda ”att stoppa ett spjut”. Ordet do syftar på erfarenhetens och övningens betydelse för att kunna följa den utvalda vägen, och för att kunna avgöra om den är den rätta. Striden eller kriget behöver inte bedrivas mot en yttre fiende, utan kan lika gärna vara en strid inom utövaren, mot de dåliga sidorna av personligheten.

Bujutsu

Ett närbesläktat ord är bujutsu, sammansatt av ovan nämnda bu och jutsu, som betyder teknik. I engelskspråkiga länder används båda dessa termer i betydelsen ”kampsport”. Bujutsu har dock egentligen mer att göra med de praktiska färdigheterna, medan budo betonar den filosofiska sidan av kamsporten. I dagens budo ingår en hel del av de föreskrifter som samurajerna i feodaltidens Japan följde. Fokus ligger på saker som hälsa och mental utveckling.

Wushu

Ett ord med samma rötter som budo och bujutsu är det kinesiska wushu. I västvärlden är dock kung fu ett mer känt begrepp för samma sak. Det betyder dock egentligen ”hårt arbete”, oberoende av vilken typ det rör sig om. Begreppet kan även syfta på något som uppnås genom hårt arbete. Dit hör naturligtvis färdigheter i kampsport, men även många andra saker.

Wushu är ett samlingsnamn för flera olika kampsporter. En del av dessa är närbesläktade, andra skiljer sig mycket från varandra. Det går därför att dela in dem i olika familjer, sekter och skolor. Vad som avgör var en specifik teknik sorteras inkan vara saker som huruvida tekniken är inspirerad av kinesisk filosofi, sagor och legender eller religiösa principer. Grunderna till de många skolorna som ryms under paraplyet wushu utvecklades som en del av soldaternas träning redan i antikens Kina.